مجسـمه
بدون عنوان
شجاع الدین شهابی
چوب
53 x 11 x 11 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
حسین آزادی
فایبـرگلس
30 x 17 x 11 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
حسین آزادی
فایبـرگلس
35 x 40 x 78 Cm
نقاشـی, مجسـمه
بدون عنوان
محمدرضا خلجی
برنـز
120 x 160 Cm
مجسـمه
پاپیون
رامین اعتمادی بزرگ
برنـز
25 x 15 x 42 Cm
نقاشـی, مجسـمه
سند 17
رامین اعتمادی بزرگ
فایبـرگلس
120 x 80 x 22 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
محمد پیرایی
سرامیک
24 x 18 x 30 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
صدف نادری
برنز و فایبرگلس
25 x 25 x 80 Cm
مجسـمه
شیر سنگی
صادق ادهم
پاپیه ماشه
42 x 11 x 28 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
شجاع الدین شهابی
چوب
67 x 14 x 15 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
سهیل بسطامی
آهـن
35 x 12 x 19 Cm
مجسـمه
کولبر
کیوان بیرانوند
برنـز
18 x 9 x 20 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
پویا جمالی
برنـز
9 x 6 x 10 Cm
مجسـمه
فرشته کلاهبردار
حمید جبلی
برنـز
10 x 12 x 33 Cm
مجسـمه
گاو
سهیل بسطامی
چوب
32 x 10 x 10 Cm