مجسـمه
زمین
بابک منتظری
پاپیه ماشه
34 x 12 x 34 Cm
مجسـمه
گاو نر
صادق ادهم
برنـز
33 x 28 x 21 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
حسین نخعی
چوب و فلز
20 x 21 x 65 Cm
مجسـمه
سند 17
رامین اعتمادی بزرگ
فایبـرگلس
80 x 120 x 22 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
پویا جمالی
برنـز
10 x 6 x 11 Cm
مجسـمه
شکست
پیمان بخشی
استیل و آلومینیوم و چوب
34 x 20 x 23 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
حسین شناور
فایبـرگلس
60 x 25 x 55 Cm
مجسـمه
آدم و حوا
پریدخت مشک زاد
برنـز
29 x 27 x 26 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
حسین آزادی
فایبـرگلس
62 x 25 x 30 Cm
مجسـمه
مکان بی زمان
امید آفرین زاد
ترکیب مواد
20 x 19 x 24 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
علیخان عبدالهی
پاپیه ماشه
47 x 25 x 105 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
ابوذر ونکی
رزین و رنگ روغن
50 x 50 x 100 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
محمد پیرایی
سرامیک
24 x 18 x 30 Cm
مجسـمه
بدون عنوان
حسین آزادی
فایبـرگلس
30 x 17 x 11 Cm
مجسـمه
گیل گمش
کیوان بیرانوند
فایبـرگلس
70 x 26 x 46 Cm